เทศกาลอิริยะอะซะกะโอะ (Iriya Asagao) (3/8)

8 ที่เที่ยว “สวนดอกไม้ใกล้โตเกียว” ฤดูร้อน ประเทศญี่ปุ่น

เป็นงานดอกไม้ที่จัดขึ้นใน Iriya Kishimojin (วัด Shingen-ji) เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 กรกฎาคมของทุกปี งานนี้มีดอกไม้ประจำฤดูร้อน Asagao (หรือผักบุ้งญี่ปุ่น) อันเป็นสัญลักษณ์ และเป็นตลาด Asagao ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยจุดเริ่มต้นของเทศกาลนี้เกิดขึ้นในสมัยเอโดะ สามารถชมดอกไม้และซื้อของได้ค่ะ

 ช่วงเวลา : 6 – 8 กรกฎาคม

Written by TravelDiDi

รวมข้อมูลท่องเที่ยว กิจกรรมน่าทำ ร้านอาหารอร่อย ๆ ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชีย ยุโรป อเมริกา เกาหลี และทั่วโลก ศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เพลง ดนตรี ภาพยนตร์

8 ที่เที่ยว “สวนดอกไม้ใกล้โตเกียว” ฤดูร้อน ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลดอกไฮเดรนเยียบุงเคียว (2/8)

8 ที่เที่ยว “สวนดอกไม้ใกล้โตเกียว” ฤดูร้อน ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลสมุนไพร ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (4/8)