in , , , ,

CuteCute

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2567 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2566 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เที่ยวญี่ปุ่น 2567 เดินทางเข้าญี่ปุ่นล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง มาตรการเข้าญี่ปุ่น 2567 เป็นยังไง? ไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องตรวจโควิดมั้ย? ยังต้องเตรียมใบฉีดวัคซีนต้องเตรียมมั้ย? Visit Japan ต้องกรอกอีกมั้ย? ไปญี่ปุ่นปี 2567 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง จะมีอะไรบ้าง TravelDiDi.com จะพาคุณไปดูกันค่ะ

ติดตามเราได้ที่ Facebook TravelDiDi

แนะนำก่อนอ่าน ~ ▼

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2566 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

พาสปอร์ต

“พาสปอร์ต” หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ใช้ออกนอกประเทศและกลับเข้าในประเทศ ในการไปเที่ยวญี่ปุ่น พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยการแสดงพาสปอร์ตของทุกคนจะเริ่มตั้งแต่ซื้อตั๋วเครื่องบินในกรณีที่ซื้อผ่านเว็บไซต์เอเจนซี่ (กรอกรายละเอียด) นอกจากนี้ ยังใช้แสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน และจุดสำคัญคือการแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปลายทางในขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองนั่นเอง

หากคุณกำลังเตรียมตัวถ่ายรูปทำพาสปอร์ต? เรามีคำแนะนำดังนี้ค่ะ

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2566 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ตั๋วเครื่องบิน

“ตั๋วเครื่องบิน” สำหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่การซื้อเพื่อให้ตนเองเดินทางไป–กลับได้เท่านั้น แต่ตั๋วยังใช้สำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าคุณมีระยะเวลาในการพำนักอาศัยชัดเจน มีตั๋วสำหรับเดินทางกลับประเทศ ไม่ลักลอบอยู่ต่อแบบผิดกฎหมาย

ในการเลือกสายการบินเพื่อบินไปเที่ยวญี่ปุ่น มีทั้งสายการบินที่บินตรงและสายการบินที่แวะพักเครื่องที่ประเทศอื่น หากคุณไม่แน่ใจว่าไปญี่ปุ่นจะบินสายการบินอะไรดี เราก็มีลิสต์สายการบินสำหรับบินไปเที่ยวญี่ปุ่นมาฝากค่ะ

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2566 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

วิธีกรอก Visit Japan ลงทะเบียนข้อมูล

ในปี 2565-2566 ทางญี่ปุ่นได้มีข้อกำหนดระบุออกมาโดยชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าญี่ปุ่นนั่นคือการลงทะเบียน Visit Japan Web เป็นบริการให้ผู้ที่เดินทางทุกคนต้องยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจศุลกากร และการกักตัว หลังถึงสนามบินปลายทางผ่านการแสดง QR Code กับทางเจ้าหน้าที่

แต่ในปี 2567 นั้นการกรอก Visit Japan สามารถเปรียบเทียบได้กับการกรอกใบตม. เข้าประเทศ … การกรอก Visit Japan ไม่มีข้อบังคับให้ทำเป็น Mandatory ซึ่งหากไม่ทำ Visit Japan ก็จะต้องกรอกใบตม. แบบเป็นกระดาษเพื่อใช้เข้าประเทศแทน การกรอก Visit Japan จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาแทนการกรอกใบตม. แบบกระดาษได้ และ QR Code ที่ได้จากการกรอก Visit Japan ในส่วนของ Immigration และ Custom ได้ถูกเปลี่ยนให้เหลือเพียง 1 QR Code สำหรับการเข้าประเทศญี่ปุ่นหลังวันที่ 25 มกราคม 2024 เวลา 3:00 AM เป็นต้นไปตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งการลงทะเบียนมีเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ เล่มพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุเกิน 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ) และเป็นเล่มที่จะใช้จริงในการเดินทาง

ขณะที่เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน 3 เข็ม และผลตรวจ RT-CPR ในปัจจุบันไม่ต้องกรอกเอกสารแล้วตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้จัดประเภทของโรคโควิด-19 ให้อยู่ประเภท 5 กลุ่มเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล นั่นเท่ากับถ้าตอนนี้เหลือเพียงการกรอกข้อมูลในส่วน ตม. (Immigration) และ ข้อมูลศุลกากร (Declaration) ผ่าน Visit Japan Web เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ลงทะเบียน Visit Japan Web

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ Visit Japan Web
 • หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ดำเนินการผ่านขั้นตอน Sign up for a new account
 • สำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยให้ Log in เข้าสู่ระบบได้เลย
 • ขั้นตอน Register user คลิก Your Details ตอบข้อมูลส่วนตัว
 • ขั้นตอน Register planned entry/return สร้างชื่อทริปของตนเอง ระบุข้อมูลวันเดินทาง สายการบิน ที่พัก

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2566 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การกรอกข้อมูล Preparation for Immigration Clearance สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง

 • คลิก Disembarkation Card For Foreigner
 • ระบุประเทศ จังหวัดที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์การเดินทาง ไฟล์ทเที่ยวบินที่เดินทางมาถึง
 • ระบุระยะเวลาที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ตามด้วยการใส่ที่อยู่ในญี่ปุ่น
 • ตอบคำถามตามที่เว็บสอบถาม ประกอบด้วย
 • คุณเคยถูกเนรเทศจากญี่ปุ่นหรือถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าญี่ปุ่นหรือไม่
 • คุณเคยมีความผิดทางอาญาในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
 • คุณมียาเสพติด กัญชา ฝิ่น สารกระตุ้น สารควบคุมอื่น ๆ อาวุธปืน หน้าไม้ ดาบ วัตถุระเบิดหรือไม่
 • หลังกรอกเสร็จจะให้คุณตรวจทานอีกครั้ง จากนั้นกด Register ก็เสร็จเรียบร้อย

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2566 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

วิธีกรอก Preparation for Customs Declaration ใน Visit Japan Web สำหรับศุลกากร

 • คลิก Declaration of Personal Effects and Unaccompanied Articles
 • เลือกอาชีพ ระบุวันเดินทางถึงญี่ปุ่น หมายเลขไฟล์ทเที่ยวบินที่เดินทางถึง เมืองต้นทางที่ออกเดินทาง ระบุจำนวนสมาชิกที่มาด้วยกัน กรอกที่อยู่ในญี่ปุ่น
 • ตอบคำถามซึ่งมีเป็น 3 ข้อใหญ่ ได้แก่

1. คุณได้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาในญี่ปุ่นด้วยหรือไม่?

(1) สิ่งของต้องห้ามนำเข้าญี่ปุ่น เช่น ยาเสพติด อาวุธปืน ระเบิด
(2) วัตถุควบคุม เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สัตว์และพืช
(3) ทองคำแท่งหรือผลิตภัณฑ์ทองคำ
(4) สินค้า (ของซื้อ ของฝาก ของขวัญ) ที่เกินจากการได้รับยกเว้นภาษี
(5) สินค้าเชิงพาณิชย์ หรือตัวอย่างสินค้า
(6) สิ่งของอื่นใดที่ได้รับการร้องขอจากผู้อื่นให้นำเข้ามาในญี่ปุ่น

2. คุณนำเงินสด เช็ค หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านเยน หรือโลหะมีค่าน้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม เข้ามาด้วยหรือไม่?

3. คุณมีสัมภาระต่างหากที่แยกส่งทางไปรษณีย์ รวมถึงแพ็คเกจขนย้ายสินค้าหรือไม่?

หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นและผ่านการอนุมัติเรียบร้อย คุณจะได้รับ QR Code เพื่อนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ปลายทางของญี่ปุ่นในลำดับถัดไป (แนะนำให้แคปเก็บเอาไว้เลย)

เดินทางเข้าญี่ปุ่น 2566 ล่าสุด ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ไปญี่ปุ่นต้องตรวจโควิดมั้ย?

ปัจจุบันเที่ยวญี่ปุ่น “ไม่ต้อง” แสดงเอกสารการตรวจโควิดหรือการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช้เงินเท่าไร?

จำนวนเงินที่ใช้ในการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นปี 2567 หรือ 2024 อยู่ที่ประมาณ 45,000+ บาทโดยประมาณสำหรับเริ่มต้น เนื่องด้วยตั๋วเครื่องบินราคา Full Fare จะอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 บาทโดยประมาณ บวกกับค่าโรงแรมและค่าเที่ยวก็จะขึ้นอยู่กับความหรูหราและสไตล์การท่องเที่ยวและร้านอาหารที่คุณเลือกรับประทาน รวมทั้งของฝากที่ต้องการซื้อด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากสายการบิน Low Cost เปิดให้จองตั๋วในราคาที่ถูกกว่านี้ เช่น ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคา 5,000 บาท ก็จะสามารถทำให้คุณประหยัดงบในการไปเที่ยวญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

<<เช็กราคาที่พักในญี่ปุ่นเรทดีที่สุด!!>>

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกใช้งบเท่าไร เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ

มีประโยชน์นะ ~ ▼


ติดตามเราได้ที่ Facebook TravelDiDi


 


Report

Written by TravelDiDi

รวมข้อมูลท่องเที่ยว กิจกรรมน่าทำ ร้านอาหารอร่อย ๆ ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชีย ยุโรป อเมริกา เกาหลี และทั่วโลก ศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เพลง ดนตรี ภาพยนตร์

เรื่อง Mask Girl นางเอก ท้องกับใคร

เรื่อง Mask Girl นางเอก ท้องกับใคร & รีวิวข้อคิดตอนจบ

6 แหล่งช้อปปิ้งรองเท้า โตเกียว - แนะนำร้านรองเท้าในโตเกียว ยอดนิยม!!

6 แหล่งช้อปปิ้งรองเท้า โตเกียว – แนะนำร้านรองเท้าในโตเกียว ยอดนิยม!!